لیست دامنه ها

 91551
 ظاهر «تصويب اولی» 
 کلام اسلامي

ظاهر

در بحث از اسماى الهي، اسماى حق تعالى را به لحاظى به سه قسم اسماى ذات و اسماى صفات و اسماى افعال تقسيم مى‌کنند، که يکى از اسماى ذات الهى عبارتست از "ظاهر" مراد از ظاهر بودن خداوند اين است که وجود حق تعالى را به واسطه وجود حجتهاى روشن و دلائل پر فروغ در اين عالم امکانى نمى‌توان انکار کرد و همگى دلالت بر ربوبيت و وحدانيت خداوند مى‌کند. چنانکه بيهقى از حليمى و ابوسليمان اين چنين نقل مى‌کند:

" قال الحليمى مى‌معنى الظاهر: انه البادى فى أفعاله. و هو (جل ثناؤه) بهذه الصفة، فلايمکن معها أن وجوده و ينکر ثبوته.

قال ابوسليمان: هوالظاهر، محجه الباهرة، و براهينه النيرة، و شواهد أعلامه الداله على ثبوت ابو بيته، و صحة و حدانيته. و يکون الظاهر فوق کل شى ء بقدرته و قد يکون الظهور بمعنى العلو و يکون بمعنى الغلبه " (1)

1-تعريف حكمت و سنت * و شريعت و شرك و عقل و ظاهر (آرمان ها و واقعيت هاي اسلام؛جلد 1؛صفحه 317)
2-صفات ظاهر ي امام زمان عليه السلام (احقاق الحق و ازهاق الباطل؛جلد 19 ؛صفحه 634)
3-معنا ظاهر (التوحيد؛جلد 1؛صفحه 200)
4-ظاهر و حقيقت قرآن (العقايد النسفية؛جلد 1؛صفحه 93)
5-تأويل ظاهر و باطن روايات حُجُب الهي (بحرالمعارف؛جلد 2 ؛صفحه 145)
6-ادله مخالفان حمل صفات خبريه بر ظاهر (بحوث في الملل و النحل؛جلد 4 ؛صفحه 130)
7-شرح حديث امام علي (ع) درباره رابطه ظاهر و باطن انسان و ستايش خود سازي (ترجمه بحار الانوار(جلد شصت وهفت و شصت وهشت) اخلاق اسلامي؛جلد 2 ؛صفحه 358)
8-حديث امام علي عليه السلام درباره وجود خدا در ظاهر (حق اليقين فى معرفة اصول الدين؛جلد 1 ؛صفحه 13)
9-تعريف ظاهر (دلائل الصدق لنهج الحق؛جلد 3 ؛صفحه 157)
10-فرق دنيا با آخرت به لحاظ استيلا ظاهر و باطن (راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء)؛جلد 1 ؛صفحه 210)
11-فرق ظاهر و باطن (راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء)؛جلد 1 ؛صفحه 437)
12-حديث امام علي عليه السلام درباره ظاهر مروانيان (راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء)؛جلد 1 ؛صفحه 513)
13-استحباب رسيدن به ظاهر به اندازه قواعد عرفي (زن و بازيابي هويت حقيقي؛جلد 1 ؛صفحه 199)
14-احترام ظاهر ي زنان به خاطر شهوتراني در فرهنگ غربي و كشور‌هاي غربي (زن و بازيابي هويت حقيقي؛جلد 1 ؛صفحه 82)
15-تاثير و تأثر باطن ملکوتي انسان با ظاهر و قواي ملکي نفس (شرح حديث جنود عقل و جهل؛جلد 1؛صفحه 388)
16-تاويل ظاهر به باطن توسط شاگردان ائمه شيعه(ع) (شرح حديث جنود عقل و جهل؛جلد 1؛صفحه 61)
17-تفاوت نص و ظاهر (مباني معرفت ديني؛جلد 1؛صفحه 81)
18-فرق بين نص و ظاهر (مدخل مسائل جديد در علم كلام؛جلد 1؛صفحه 229)
19-طرق اثبات حجيت ظاهر كلام (معرفت ديني نقدي بر نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت؛جلد 1؛صفحه 157)
20-دلالت ظاهر آيه 012 طه بر امر ارشادي (منتخب الاثر في الامام الثاني عشر؛جلد 3 ؛صفحه 363)
21-علت اختلاف در ظاهر روايات اهل بيت (ع) (مکيال المکارم در معرفت و ولادت امام زمان (عج)؛جلد 1؛صفحه 1088)