لیست دامنه ها

 86078
 ضابط ترجيح «تصويب اولی» 
 اصول فقه

ضابط ترجيح

(معيار ترجيح يکى از ادله متعارض بر بقيه)

ضابط ترجيح، ملاکى است که به سبب آن يکى از ادله متعارض، بر ديگرى ترجيح داده مى‌شود. اصولى‌ها در تعيين ضابط ترجيح، اختلاف دارند:

1. برخى ملاک ترجيح را فقط وجود " مرجحات منصوص " ـ مرجحاتى که در نصوص و روايات به آنها تصريح شده است، هم چون: اعدليت، موافقت با کتاب، و موافقت سنت ـ دانسته‌اند؛

2. گروهى ديگر هم چون مرحوم " شيخ انصارى " ملاک ترجيح را " مطلق اقربيت به واقع " مى‌دانند، چه مرجح، منصوص باشد و چه غير منصوص؛

3. بعضى اعتقاد دارند هر چيزى که سبب ايجاد مزيت و امتياز در يک خبر شود ـ چه موجب اقربيت به واقع يا اقربيت صدور بشود چه نشود ـ ضابط ترجيح است.

1-ديدگاه انصارى ،مرتضى بن محمد امين،1214-1281ق. درباره ضابط ترجيح (اصول الفقه؛جلد 2 ؛صفحه 234)