لیست دامنه ها

 77816
 شائي «تصويب اولی» 
 کلام اسلامي

شائي

از اسماي الهي است.

علي (ع) مي‌فرمايد: «شائي (شاء) (1) الاشياء لابهمة» (2) .

برخي «شائي» را به معناي «مريد» دانسته‌اند؛ چنان كه سيد مرتضي مي‌گويد: خداوند به صفت « شائي» متصف مي‌شود؛ چون مشيت همان اراده است.

بعضي در تفسير اين اسم گفته‌اند:

اشيا جهان هايي دارند و اولين جهاني كه اطلاق شييء برآن ممكن است، جهان مشيت است كه نخستين ظهورش در جهان امكان است و آن، عالم بساطت و احديت او است و اطلاق چيزي جز وجود بر آن ممكن نيست.

بنابراين « شائي» به اين اعتبار مي‌تواند نام خدا باشد كه كليدهاي غيبي را كه در جهان امكان «شييء» را بر آنها نمي‌توان اطلاق كرد دگرگون كرده و آنها را به جهان مشيت تنزيل مي‌دهد.