لیست دامنه ها

 57534
 خابطيه «تصويب اولی» 
 کلام اسلامي

خابطيه

حدثيه پيروان فضل حدثي كه وي از شاگردان نظام مي‌باشد و عقايد اينان باخابطيه (احمد بن خابط) -بنابر نظر بيشتر اصحاب ملل و نحل و شهرستاني (3) - يكي مي‌باشند.

خابطيه يکي از فرق نظاميه و پيروان احمد بن خابط بودند که سه بدعت در مذهب نظاميه گذاشتند.

1. اثبات حکمي از احکام الهي که خاص خداوند است براي حضرت مسيح (ع) بدانکه مسيح در آخرت از مردم حسابرسي مي‌کند و مسيح همان خداست که در راده و درع جسماني ظاهر گشته است.

2. قائل به تناسخ بودند و گمان مي‌کردند که روح آدمي در بدنهاي مختلف متناسخ گرديده و از بدني به بدن ديگر انتقال مي‌يابد.

3. تمام اخبار و رواياتي که درباره رويت خداوند مي‌باشد را حمل بر رويت عقل اول مي‌کردند که از او صور موجودات افاضه مي‌شود.

آنها معتقدند که همه انواع حيوانان از خزنده و پرنده و چرنده مانند بشر، امتي هستند و هر کدام از ايشان را رسولاني است زيرا خداوند فرمود: «و ما من رابه في الارض و لا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالکم… » (1) و در آيه سوره فاطر مي‌فرمايد:

«ان من امه الا خلافيها نذير» (2)

يعني امتي نيست که در آن خداوند پيامبري نفرستاده باشد.

1-ديدگاه خابطيه درباره تناسخ (الملل و النحل؛جلد 1 ؛صفحه 73)
2-ديدگاه خابطيه درباره حضرت عيسي (ع) (الملل و النحل؛جلد 1 ؛صفحه 73)
3-ديدگاه خابطيه درباره رؤيت خدا در قيامت (الملل و النحل؛جلد 1 ؛صفحه 75)