لیست دامنه ها

 485
 آخرين آيه مدني «تصويب اولی» 
 علوم قرآني

آخرين آيه مدني

(آخرين آيه نازل شده در مدينه)

از آنجا که بخش اخير عمر شريف پيامبر (ص) در شهر مدينه سپرى شد، آخرين آيه مدنى همان آخرين آيه نازل شده بر پيامبر (ص) است. آراء و اقوال دانشمندان علوم قرآنى و مفسران قرآن در باره اين آيه بدين قرار است:

1. آيه 278 سوره بقره (آيه ربا) ؛ 2. آيه 281 سوره بقره؛ 3. آيه 282 سوره بقره (آيه دَين) ؛ 4. آيه 195 سوره آل‌عمران؛ 5. آيه 93 سوره نساء؛ 6. آيه 176 سوره نساء (آيه ارث کلاله) ؛ 7. آيه 110 سوره کهف؛ 8. آيه 145 سوره انعام؛ 9. آيه 194 سوره آل‌عمران؛ 10. آيه 3 سوره مائده (آيه اکمال دين) ؛ 11. آيه 9 سوره توبه؛ 12. آيات 127، 128 و 129 سوره توبه.

قاضى ابوبکر باقلانى در «الانتصار» مي‌گويد: در اين اقوال چيزى که از قول شخص نبيّ اکرم باشد نيست و هر کس از روى اجتهاد خود و ظن غالب سخنى گفته و محتمل است که هر يک از آنان از آخرين آيه‌اى که از نبيّ اکرم به هنگام وفات وى و يا اندکى قبل از بيمارى اش شنيده‌اند خبر داده است و ديگرى بعد از او آيه‌اى ديگر شنيده باشد.