لیست دامنه ها

 312095
 پابوسي «پيشنهادي» 
 اخلاق اسلامي

پابوسي

1-ديدگاه ابوذر غفاري ، جندب بن جناده ، - 32ق. درباره نهي حضرت محمد صلي الله عليه و آله از پابوسي سلمان فارسي ، - 35ق. (ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت؛جلد 3 ؛صفحه 43)