لیست دامنه ها

 304338
 آثار بغض علي(ع) «تصويب اولی» 
 کلام اسلامي

آثار بغض علي(ع)

1-احاديث اهل سنت درباره آثار بغض علي(ع) و محروميت از استشمام رائحه بهشت (احقاق الحق و ازهاق الباطل؛جلد 17 ؛صفحه 183)
2-حديث حضرت محمد صلي الله عليه و آله درباره آثار بغض علي(ع) و منع باران (احقاق الحق و ازهاق الباطل؛جلد 17 ؛صفحه 217)
3-حديث حضرت محمد صلي الله عليه و آله درباره آثار بغض علي(ع) و مرگ جاهلي (احقاق الحق و ازهاق الباطل؛جلد 17 ؛صفحه 311)
4-حديث حضرت محمد صلي الله عليه و آله درباره آثار بغض علي(ع) و كوري در قيامت (احقاق الحق و ازهاق الباطل؛جلد 17 ؛صفحه 331)