لیست دامنه ها

 296627
 ذات «پيشنهادي» 
 اخلاق اسلامي

ذات

1-خدا داراي ذات بسيط الحقيقه (شرح حديث جنود عقل و جهل؛جلد 1؛صفحه 99)