لیست دامنه ها

 295945
 آتش دنيوي «تصویب نهایی» 
 کلام اسلامي

آتش دنيوي

1-حديث امام محمد باقر عليه السلام درباره پذيرش آتش دنيوي به خاطر خوف از آتش جهنم توسط عابد (ترجمه بحار الانوار(جلد شصت وهفت و شصت وهشت) اخلاق اسلامي؛جلد 1 ؛صفحه 397)