لیست دامنه ها

 29593
 بائيان ، هادي ،1344-1364 «تصويب اولی» 
 اعلام

بائيان ، هادي ،1344-1364

شه?د هاد? بائ?ان

شهرستان: گلستان - شهرستان بندرگز

نام پدر: ابوالقاسم

تار?خ تولد: 1344

تار?خ شهادت: 1364

سن: 20 ساله

آخر?ن مقطع تحص?ل?: کلاس?ک - راهنما??

محل شهادت: فاو

تعداد شهدا? خانواده: دو شه?د

رشته هنر?: تئاتر

دسته بند?: دانش آموز