لیست دامنه ها

 29591
 بائيان ، محمد خسرو ،1344-1364 «تصويب اولی» 
 اعلام

بائيان ، محمد خسرو ،1344-1364

شه?د محمد بائ?ان

شهرستان: گلستان - شهرستان بندرگز

نام پدر: حاج حسن

تار?خ تولد: 1344/01/21

محل تولد: بندرگز

تار?خ شهادت: 1364/11/29

سن: 20

جنس?ت: مذکر

عضو?ت: کادر

لشکر محل خدمت: لشکر 25

گردان محل خدمت: تخر?ب

آخر?ن پست نظام?: تخر?ب چ?

محل شهادت: فاو

عمل?ات منجر به شهادت: والفجر 8

استان محل دفن: گلستان

شهرستان محل دفن: بندرگز

رشته هنر?: تئاتر

دسته بند?: تخر?ب چ?-هنرمند