لیست دامنه ها

 187920
 آبادي «تصويب اولی» 
 فقه

آبادي

(مکان آباد مانند روستا و شهر)

از آن در باب‌هاى طهارت، احياء موات و لقطه سخن رفته است.

75

اگر شخصى در آبادى براى وضو يا غسل آب نداشته باشد، بايد براى يافتن آن جستجو کند تا نا اميد شود. در اين صورت، تيمّم صحيح است. 1

حريم (--" حريم) تنها مخصوص زمين موات (--" زمين موات) است و زمين‌ها و خانه‌ها و ديگر املاک آبادى، حريم ندارند. 2

به قول مشهور، گرفتن حيوان گمشده ديگرى که در آبادى يافت مى‌شود، جايز نيست و ضمان آور است 3 (--" ضالّه)

1 - العروة الوثقى 1 467.

2 - جواهر الکلام 38 49.

3 - 246.