لیست دامنه ها

 122549
 ما اَكذَبه «تصويب اولی» 
 علوم حديث

ما اَكذَبه

(از الفاظ ذمّ راوى)

يکى از الفاظ ذمّ، اصطلاح « ما اکذبه » است ابن حجر مجموع الفاظ تعديل و جرح را با هم رتبه بندى کرده، از بالاترين مرتبه تعديل تا پايين ترين مرتبه جرح را مجموعا 12 مرتبه نموده است بر خلاف ديگران که الفاظ تعديل را از الفاظ جرح جدا کرده، و هر يک را در سلسله خاص خودش مرتب نموده‌اند. ابن حجر " ما اکذبه " را از مرتبه دوازدهم که بيشترين ضعف را بيان مى‌کند ذکر کرده است.