لیست دامنه ها

 122548
 ما اَقرَبَ حَدِيثه «تصويب اولی» 
 علوم حديث

ما اَقرَبَ حَدِيثه

(از الفاظ مدح راوى)

يکى از الفاظ مدح اصطلاح " ما اقرب حديثه " است از مرتبه ششم تعديل است.