لیست دامنه ها

 122547
 ما اَعلَم به بَأسا «تصويب اولی» 
 علوم حديث

ما اَعلَم به بَأسا

(از الفاظ مدح راوى)

يکى از الفاظ مدح اصطلاح " ما اعلم به بأسا " است يعني: من درباره او منعى نمى‌دانم.

در مفاد آن چند قول است:

1- در عداد الفاظى است که عامه در جرح و تعديل آن ترديد دارند؛

2- از آخرين مراتب تعديل است؛

3- از بين آن الفاظى که عامه در جرح و تعديل آنها ترديد کرده‌اند، دلالت آن بر تعديل از الفاظ ديگر بالاتر است زيرا لازمه عدم علم و آگاهى به بأس حصول رجاء به بأس نيست.