لیست دامنه ها

 10951
 اجتهاد در اصول عقايد «تصويب اولی» 
 اصول فقه

اجتهاد در اصول عقايد

(کوشش براى شناخت استدلالى اصول اعتقادى)

اجتهاد در اصول عقايد، مقابل تقليد در اصول عقايد و عبارت است از اجتهادى که براى شناخت استدلالى اصول اعتقادى انجام مى‌شود.

بيشتر علماى اسلام، چه شيعه و چه سنى، تقليد در اصول عقايد را جايز نمى‌دانند، بلکه بر شخص لازم مى‌دانند که با کوشش و از طريق استدلال ـ هر چند اجمالى و ساده ـ، اصول اعتقادات دينى خود را بپذيرد.

1-اجتهاد در اصول عقايد (الاحكام في اصول الأحکام؛جلد 2 ؛صفحه 409)
2-ديدگاه اصوليون اهل سنت درباره اجتهاد در اصول عقايد (الاحكام في اصول الأحکام؛جلد 2 ؛صفحه 409)
3-تخطئه و تصويب و اجتهاد در اصول عقايد (المحصول فى علم اصول الفقه؛جلد 6 ؛صفحه 29)
4-تصويب مجتهد و اجتهاد در اصول عقايد (المحصول فى علم اصول الفقه؛جلد 6 ؛صفحه 29)
5-ديدگاه اصوليون اهل سنت درباره اجتهاد در اصول عقايد (المحصول فى علم اصول الفقه؛جلد 6 ؛صفحه 29)
6-ادله موافقان اجتهاد در اصول عقايد (المحصول فى علم اصول الفقه؛جلد 6 ؛صفحه 30)
7-اجتهاد در اصول عقايد (المحصول فى علم اصول الفقه؛جلد 6 ؛صفحه 30)
8-اجتهاد در اصول عقايد و تصويب (المحصول فى علم اصول الفقه؛جلد 6 ؛صفحه 33)
9-فَرق اجتهاد در اصول عقايد و اجتهاد ( عام ) (المحصول فى علم اصول الفقه؛جلد 6 ؛صفحه 76)
10-اجتهاد در اصول عقايد (نهاية الافكار؛جلد 3 ؛صفحه 194)