لیست دامنه ها

 107923
 قائد الغر المحجلين «تصويب اولی» 
 کلام اسلامي

قائد الغر المحجلين

اهل سنت و شيعيان براي علي بن ابيطالب (ع) فضائل و كمالات را ذكر نموده‌اند كه برخي نفساني و برخي ديگر خارجي هستند. از جمله فضائل نفساني آن حضرت اين است كه وي « قائد عز محجلين است. چنانكه در حديثي از پيامبر (ص) نقل شده كه آن حضرت به علي (ع) فرمود: «… انت سيد المسلمين و امام المتقين و قائد العز المحجلين » (1) يعني تو آقاي مسلمين و پيشواي متقين و رهبر بندگان مخلصي هستي كه در بين مردم سر آمد انسانها هستند.

1-احاديث اهل سنت درباره سيد المؤمنين و امام المتقين و قائد الغر المحجلين (احقاق الحق و ازهاق الباطل؛جلد 15 ؛صفحه 21)
2-احاديث اهل سنت درباره قائد الغر المحجلين (احقاق الحق و ازهاق الباطل؛جلد 15 ؛صفحه 231)